22 pażdziernika 2020 roku rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkola w Cedyni zostali poinformowani o kontakcie ich podopiecznych z osobą chorą na COVID 19, na librusie pojawil sie komunikat, który Państu prezentujemy.

W związku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem w naszej placówce, informuję, że kilkudniową kwarantanną zostaną objęci niektórzy uczniowie mogący mieć kontakt z osoba zakażoną.
Kwarantanna będzie dotyczyć wyłacznie dzieci, nie całych rodzin. W przypadku zauważenia niepokojących objawów proszę kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym.
W sprawie kwarantanny będzie telefonował pracownik SANEPIDU.
Proszę przestrzegać wszystkich zaleceń , które zostaną przekazane.Zajęcia w szkole nadal sie odbywają zgodnie z ustalonym planem.O wszelkich zmianach będę informować na bieżąco.
Dbajcie o siebie !
Monika Nawrot Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedyni Cedynia, 27.10.2020 r.