5 marca 2020r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Myśliborzu, którego najważniejszym tematem było omówienie kwestii dotyczących sytuacji Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. w związku z otrzymanym w dniu 02.03.2020r. pismem Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w sprawie stanowiska Departamentu Zdrowia MSWiA dot.  nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.
Wobec zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu postanowił:
  1. Wystąpić z wnioskiem do Zarządu Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki nie później niż do dnia 11 marca 2020 roku.
Jednocześnie  wskazał, aby w porządku przedmiotowego posiedzenia znalazł się punkt dotyczący omówienia sytuacji finansowej Szpitala oraz planów co do jego dalszej działalności w kontekście negatywnej odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w kwestii nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.
 
  1. Wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o. o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej, nie później niż do dnia 11 marca 2020 roku, celem omówienia i oceny sytuacji finansowej Szpitala oraz planów co do jego dalszej działalności w kontekście negatywnej odpowiedzi uzyskanej od Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w kwestii nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez SPZOZ MSWiA w Szczecinie.
 
  1. Wystąpić do Departamentu Zdrowia MSWiA w Warszawie z wnioskiem o przekazanie pisma, decyzji, bądź innego dokumentu zawierającego negatywne stanowisko w sprawie nabycia przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie, na podstawie którego Wspólnicy Spółki Szpital w Dębnie otrzymali w dniu 2 marca br. pismo Dyrektora SPZOZ MSWiA w Szczecinie w sprawie, oraz przekazanie upoważnienia wydanego Dyrektorowi SPZOZ MSWiA w Szczecinie do udzielenia odpowiedzi wspólnikom Szpitala w Dębnie w imieniu Departamentu Zdrowia MSWiA.
 
  1. Zorganizować spotkanie przy udziale analityka finansowego w obszarze finansów szpitali  w celu omówienia dalszych kierunków działania i sytuacji spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.
 
  1. Wystąpić na najbliższym posiedzeniu Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myśliborzu w celu poinformowania radnych Rady Powiatu, pracowników Szpitala w Dębnie, mieszkańców Powiatu Myśliborskiego oraz wszystkich zainteresowanych, o dalszych kierunkach działania i sytuacji Spółki Szpital w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o.