W związku z zakwalifikowaniem Polski przez Federalne Ministerstwo Zdrowia, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych jako obszaru ryzyka koronnego, rząd landu Brandenburgii podjął w ubiegły piątek, 23.10.2020 r., decyzję o zmianie rozporządzenia w sprawie kwarantanny w Brandenburgii. Nowe rozporządzenie przewiduje zatem zwolnienia z ogólnych przepisów dotyczących kwarantanny dla jasno określonych grup osób i zawodów. Są to osoby dojeżdżające do pracy, uczniowie i studenci. Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są również bliscy krewni. Również tzw. “mały ruch graniczny” dla pobytów do 24 godzin jest możliwy bez obowiązku kwarantanny. Nowe przepisy weszły w życie 24 października 2020 r. o godz. 00.00.