W dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień spotkał się z Wojewodą Zachodniopomorskim Tomaszem Hincem oraz Prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciejem Strączyńskim. Głównym tematem spotkania było funkcjonowanie pyrzyckich wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego w Stargardzie w związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości ich zlikwidowania.
         Na spotkaniu Prezes Sądu Okręgowego jednoznacznie stwierdził, że do chwili oddania nowej siedziby sądu w Stargardzie nie wystąpi z inicjatywą likwidacji wydziałów w Pyrzycach. Ponadto Wojewoda wraz ze Starostą podjęli decyzję o wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem o utworzenie Sądu Rejonowego w Pyrzycach. Prezes Sądu Okręgowego zobowiązał się do poparcia wniosku. Sąd ten miałby składać się z czterech wydziałów, tj. cywilnego, rodzinnego, ksiąg wieczystych i karnego. Obecnie w Pyrzycach funkcjonują dwa wydziały zamiejscowe tj. ksiąg wieczystych i karny przy ul. Staromiejskiej 3. Wydziały cywilny i rodzinny miały by być zlokalizowane przy ul. Kościuszki 24, w siedzibie obecnej Komendy Policji po wybudowaniu nowej przy ul. Młodych Techników.
         W najbliższym czasie przygotowany zostanie stosowny wniosek do Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekształcenia zamiejscowych wydziałów w Pyrzycach w samodzielny Sąd Rejonowy w Pyrzycach.