1 listopada to jest święto bardzo zakorzenione w polskiej kulturze powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej, rząd stoi na stanowisku nie zamykać cmentarzy i ograniczać ruchu w sposób administracyjny.
Dodał, że nie będzie dodatkowego wolnego dnia po niedzieli 1 listopada. Należy rozłożyć wizyty na cmentarzach na okres przed dniem Wszystkich Świętych i po nim. - 

Każda wizyta na cmentarzu musi odbywać się w maseczce.
Nie należy kumulować wizyt 1 listopada, tylko żeby starali się systematycznie rozkładać (wizyty na grobach bliskich) w tygodniu poprzedzającym i w tygodniu następującym po 1 listopada.