W związku ze skargami mieszkańców na przeładowane tiry jeżdżące na wysypisko w Lubiechowie Górnym gmina Cedynia, w dniu dzisiejszym od godzin porannych Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska wraz z innymi służbami przeprowadza kontrolę przewożonych ładunków.

W ocenie mieszkańców jest to bardzo potrzebna akcja, która przyczyni się do ograniczenia wwozu materiałów niewiadomego pochodzenia na wysypisko, które gmina Cedynia wydzierżawiła spółce prywatnej.

O różnego rodzaju problemach z tym związanych w przeszłości było bardzo głośno w całym województwie zachodniopomorskim, kiedy ujawniono na wysypisku materiały niebezpieczne w postaci odpadów medycznych. Sprawa trafiła do instytucji kontrolnych.