Od dziesięcioleci miejscowość Banie szpeci swym wyglądem budynek byłej synagogi. Od wielu lat   nikt  nie   miał  pomysłu,  co   zrobić  z obiektem, który znajduje się w centrum miejscowości, a poprzez swój stan techniczny  stwarza zagrożenie dla mieszkańców.      
- Gdy   obejmowałem   funkcję   Wójta   Gminy,   widziałem,   tak   jak   wszyscy mieszkańcy, rozpadający się budynek byłej synagogi. Spraw było i jest wiele, lecz nieustannie dążyłem do rozwiązania problemu. Prowadziłem wiele trudnych rozmów m in. z Konserwatorem Zabytków. Kolejnym problemem były też sprawy własnościowe, nie wspominając o montażu finansowym. Myślę, że   wiele   osób,   znających  wieloletnią   historię   budynku   straciło   nadzieję   na   jego zagospodarowanie. Dzisiaj   natomiast   mamy   pozwolenie   na   budowę  z   dnia   14   grudnia   2020   roku, dokumentację   techniczną   i   co   najważniejsze,   pozyskaliśmy   środki   finansowe   w   kwocie   ponad   3,9 milionów. Na początku przyszłego roku chcemy wyłonić wykonawcę prac oraz przystąpić do adaptacji budynku   na   potrzeby   przedszkola -podsumowuje Arkadiusz Augustyniak - Wójt Gminy Banie.

Wartość kosztorysowa  adaptacji budynku wynosi 3957 580,14 zł, natomiast finalna kwota  określona zostanie w postępowaniu przetargowym. W galerii poniżej prezentacja modernizowanego obiektu.