Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Chojna o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Kaliska.
PSZOK otwarty jest od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.
W PSZOK są przyjmowane i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej: meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki,
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych), 
zużyte opony (max 8 sztuk w ciągu roku, PSZOK nie przyjmuje opon pochodzących z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony tekstylia,
farby,
kleje,
oleje silnikowe,
środki ochrony roślin,
odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
szkło oraz opakowania ze szkła,
papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.),
opakowania wielomateriałowe,
PSZOK nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.