W dniu 31 grudnia 2019 r. Starosta Myśliborski, Burmistrz Dębna oraz Prezes Zarządu Spółki wystosowali pismo – zwracając się z prośbą o udzielenie informacji w jakim terminie zostanie opracowana koncepcja po połączeniu obu placówek i wydana zgoda przez Ministra dla SPZOZ MSWIA w Szczecinie na nabycie przedsiębiorstwa Szpital w Dębnie oraz o wyznaczenie terminu spotkania w celu omówienia szczegółów związanych z wyżej wymienioną procedurą.

Zapraszamy do zapoznania się z korespondencją, która prowadzona jest w sprawie Szpitala w Dębnie.
Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej www.powiatmysliborski.pl