Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Myśliborzu z dniem 12.11.2020 r. jest nieczynna do odwołania. Wszelkie sprawy przejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie informuje o absencji chorobowej pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 31b Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t.Dz.U.2019.59 z późn. zm.) polecił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie realizację dodatkowych zadań w zakresie:
  • załatwiania wszystkich spraw należących do kompetencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu, w tym wydawanie decyzji administracyjnych;
  • kierowanie Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Myśliborzu oraz załatwianie wszystkich spraw należących do kompetencji Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu do czasu odzyskania zasobów kadrowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myśliborzu.
Adres e-mail: psse.gryfino@wsse.szczecin.pl