Nie przekształcenie lecz całkowita likwidacja może czekać Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie. Nad projektem uchwały mówiącym o całkowitej likwidacji ZGM-u, 22 lutego br. na sesji Rady Miejskiej obradować będą chojeńscy radni. Jak twierdzi Jan Będzak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie, na dzień dzisiejszy to najbardziej optymalne rozwiązanie sprawy.


W ostatni czwartek bm. odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Chojnie. Pod głosowanie podczas obrad poddany zostanie projekt uchwały mówiący o likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie działającego w formie jednostki budżetowej.


Nie od dziś wiadomo, że jednostka organizacyjna gminy Chojna od wielu lat boryka się z problemami finansowymi, a zadłużenie Zakładu na koniec 2017 roku oszacowano na kwotę blisko 1,5 mln złotych. W grudniu ur. na zlecenie burmistrza Adama Fedorowicza w chojeńskim ZGM-ie został przeprowadzony audyt, którego wyniki miały mieć wpływ na dalsze funkcjonowanie Zakładu.

Od 01.01.2018 r. 23 wspólnoty mieszkaniowe podlegające wcześniej pod chojeński ZGM przeszły w obcy zarząd, w tym 339 mieszkań własnościowych. Obecnie w zarządzie ZGM-u pozostało jeszcze 19 wspólnot oraz budynki komunalne, w których nie ma wspólnot mieszkaniowych. Na chwilę obecną gmina Chojna posiada 333 lokale komunalne będące w administrowaniu ZGM-u, jak również podmiotów zewnętrznych.


Istnieje kilka sposobów likwidacji Zakładu. Można go przekształcić w spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną bądź można w drodze uchwały zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczona odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia po likwidacji ZGM-u. Gmina może przejąć zlikwidowany ZGM do swoich struktur poprzez przejęcie części pracowników z likwidowanego zakładu oraz zwiększenie zakresu obowiązków dla pracowników gminy, a prace remontowo-konserwacyjne zlecić podmiotowi zewnętrznemu.

Jak twierdzi Jan Będzak, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnie, na dzień dzisiejszy najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest likwidacja ZGM-u i przejęcie w całości jego należności i zobowiązań przez gminę, rozwiązanie umów o pracę za porozumieniem stron lub przejęcie pracowników.


Zgodnie z projektem uchwały proces likwidacji ZGM-u ma się rozpocząć z dniem 1 marca i potrwać do 

31 maja 2018 r.

Czytaj także:
Audyt w ZGM w Chojnie. Dyrektor składa rezygnację