Warsztaty dla młodzieży, święto ulicy, przytulanki dla wcześniaków, spływy kajakowe - dzięki pasji, pomysłowości i poświęceniu zachodniopomorscy społecznicy zrealizowali w mijającym roku ponad pół tysiąca inicjatyw dedykowanych wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i więzi międzyludzkich na Pomorzu Zachodnim. Wszystkie projekty były udane, ale te udane najbardziej, najlepsze - wyróżniono podczas gali wieńczącej pierwszą edycję programu Społecznik. 


To co ich łączy to dobro, które potrafią budować, którym potrafią się dzielić. Kilkudziesięciu cichych bohaterów, aktywistów, czyli po prostu społeczników zjechało do Szczecina, by podsumować pilotażową edycję programu grantowego Społecznik.

- Cały czas zadaję sobie pytanie, czy wraz z tym jak bogacimy się jesteśmy lepszym społeczeństwem, lepiej rozumiejącą się wspólnotą. Ale są rankingi, które mierzą zaufanie społeczne i trzeba powiedzieć wprost - nie jest dobrze z kapitałem społecznym w Polsce. Nie jest dobrze z zaufaniem do siebie. Nie jest dobrze z codzienną wolą spieszenia z pomocą innym. Kraje skandynawskie, które mają wysoki poziom kapitału społecznego są uznawane za najszczęśliwsze. My postanowiliśmy więc pomóc szczęściu i tak powstał Program Społecznik. - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Uroczysta gala była okazją do wyróżnienia najciekawszych projektów ze wszystkich subregionów.Jedno z takich wyróżnień przyznano
 Stowarzyszeniu Lotniczemu STRATUS Chojna, które jest organizatorem corocznego „Rodzinnego pikniku lotniczego”. To najlepiej oceniony projekt w subregionie obejmującym powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki.

Gala Społecznika była także okazją do wyróżnienia wkładu, aktywności i pomysłowości Chorągwi Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Województwa Zachodniopomorskiego. 

W pierwszej edycji Społecznika zainteresowanie Programem wykazało blisko 1200 osób. Dofinansowano 515 działań na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł, angażujących społeczność do wspólnego działania, rozwiązywania problemów, wzmacniania struktur społecznych i budowania postaw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim.