Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie przyznał Honorowy Certyfikat Bezpiecznej Szkoły dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz wyróżnił Szkołę Podstawową nr 1 w Gryfinie za realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017.


Dzisiejsze zakończenie roku szkolnego dla dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wiązało się z dodatkową uroczystością. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, mł. insp. Jacek Cegieła, doceniając wkład i zaangażowanie w realizację wyjątkowych inicjatyw i działań związanych z profilaktyką i edukacją w obszarze bezpieczeństwa w roku szkolnym 2016/2017 uhonorował tą placówkę oświatową Honorowym Certyfikatem Bezpiecznej Szkoły.

W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie na ręce dyrektor Certyfikat przekazał Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, mł. insp. Kazimierz Piotrowski wraz z mł. insp. Miłoszem Bogdańskim, Komendantem Komisariatu Policji w Chojnie.

Przyznanie Certyfikatu było efektem m.in. realizacji projektu "Każdy różny – wszyscy równi" w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach oraz projektu "Bezpieczna +", który zakładał działania w obszarze przedsięwzięć antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Szereg inicjatyw profilaktycznych polegających, m.in. mediacji rówieśniczej, przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom i uzależnieniu od internetu, dotarciu do świadomości dzieci w zakresie odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz liczny udział w szkoleniach rady pedagogicznej w zakresie agresji, przemocy i bezpieczeństwa z kolei przyczyniły się do dostrzeżenia i wyróżnienia wysiłków dyrekcji, grona pedagogicznego, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie poniesionych na rzecz m.in. bezpieczeństwa, opieki i tolerancji.

Komendant Powiatowy Policji w Gryfinie, dziękując za udział w programie i gratulując osiągniętych rezultatów zachęcał do kontynuowania działalności na rzecz budowy i popularyzacji postaw społecznych w zakresie bezpieczeństwa, tolerancji i zrozumienia w kolejnych edycjach programu realizowanego pod hasłem Bezpieczna Szkoła. Zapewnił przy tym, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, podobnie jak w mijającym roku szkolnym bardzo chętnie udzielą wszechstronnego wsparcia i pomocy podczas realizacji przedsięwzięć w ramach tego projektu. Kończąc życzył wszystkim bezpiecznych i zdrowych wakacji, a także aby powrót do szkoły we wrześniu był tak radosny, jak dzisiejsze przywitanie wakacji.