Tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, odbyła się 11 października br. w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Nauczycielom i pracownikom oświaty z 11 powiatów naszego województwa w podziękowaniu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej i za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania wręczono: 42 Medale za Długoletnią Służbę, 21 Medali Komisji Edukacji Narodowej, 14 Nagród Ministra Edukacji Narodowej, 36 Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Powiat gryfiński reprezentowało m.in. troje nauczycieli pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Teresa Ochal – Żmijewska otrzymała nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, natomiast Piotr Czuto i Andrzej Krucewicz nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.