Nauczyciele SOSW w Chojnie, Ewa Krucewicz i Andrzej Kurcewicz zostali nagrodzeni przez Ministra Edukacji Narodowej i Oświaty podczas tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 


Tegoroczna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowana przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, odbyła się 24 października br. w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W tym dniu wyróżniający się nauczyciele i pracownicy oświaty z 12 powiatów naszego województwa zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i nagrodami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Powiat gryfiński reprezentowało dwoje nauczycieli pracujących w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Ewa Krucewicz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, natomiast Andrzej Krucewicz nagrodę Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.