Rozpoczęły się prace przy budowie chodnika łączącego Moryń ze ścieżką biegnącą nad jeziorem Morzycko w kierunku Gądna. Wykonanie chodnika jest efektem porozumienia zawartego między gminą Moryń, a Powiatem Gryfińskim, w wyniku którego Burmistrz Morynia zlecił wykonanie prac Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. Udział finansowy gminy w realizacji zadania wynosi 50%.