Dalsze prace renowacyjne wykonane zostaną w baszcie więziennej w Kołbaczu. Roboty konserwatorskie zakończą się w listopadzie 2018 roku. Gmina Stare Czarnowo pozyskała na ten cel wsparcie Marszałka Województwa w kwocie40 tys. zł.

 
Ponad milion złotych trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego. Decyzję o przyznaniu dotacji podjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Wśród dofinansowanych projektów znalazła się także inwestycje Gminy Stare Czarnowo.

- Prace renowacyjne przy zabytkach to często długie procesy. Znaczenie ma każdy szczegół, stąd ich restauracja odbywa się etapami. Kolejny z nich czeka naszą coraz piękniejszą basztę więzienną w Kołbaczu. Ponownie pomoże nam dotacja Urzędu Marszałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy - powiedziała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

W tym roku przy zabytku w Kołbaczu wykonane zostaną prace konserwatorskie obejmujące elewację północną i wschodnią części ścian zewnętrznych.

- Dzięki renowacji znikną ubytki cegły, jak również miejscowe pęknięcia i uszkodzenia. Ponadto mury z cegły gotyckiej zostaną wypiaskowane i uzupełnione o brakujące fragmenty - powiedział radny Gminy Stare Czarnowo pochodzący z Kołbacza Artur Florczak.

Gotycka baszta powstała w I połowie XIV w. To jedyny tego typu obiekt o funkcji obronnej i więziennej w województwie zachodniopomorskim. Zabytek jest również częścią całego założenia Klasztoru Cysterskiego Kołbacz, uznanego w 2014 roku jako Pomnik Historii Rozporządzeniem Prezydenta RP.

Warto dodać, że za sprawą wcześniejszego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego udało się już wykonać projekt remontu baszty, a z funduszy gminnych przeprowadzono w 2016 r. naprawę konstrukcji oraz pokrycia dachu. W roku ubiegłym dzięki dotacji marszałka wykonano prace konserwatorskie przy elewacji południowej i zachodniej oraz przeprowadzono renowację zachowanej stolarki drzwiowej.