Konkurs na najładniejszy, przydomowy ogródek, balkon i posesję w gminie Cedynia został rozstrzygnięty. Najwyższe miejsca na podium zajęli: Janina Borucińska z Cedyni, Alina Zielińska z Czachowa oraz Jadwiga Wisłocka z Cedyni.


Komisja konkursowa oceniała zgłoszone ogrody, balkony i posesje pod względem kreatywności, oryginalności, wykonania ciekawych aranżacji i kompozycji roślinności, walorów estetycznych i architektonicznych (wykorzystanie architektury ogrodowej, elementów zdobniczych, zagospodarowanie strefy wypoczynku, elewacja i wygląd budynku itp.) oraz różnorodność roślinności i jej utrzymania.

Głównym celem konkursu było zaktywizowanie mieszkańców gminy do systematycznej dbałości o estetykę otoczenia, promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, jak również zwrócenie uwagi na walory krajobrazowe i ochronę środowiska. 

Komisja konkursowej oceny dokonała w dwóch etapach: podczas wizji lokalnej oraz obrad podsumowujących poszczególne głosy członków komisji. Wybór był bardzo trudny, a wszystkie zgłoszone propozycje zachwyciły jurorów.

Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach:

Kategoria „Ogródek”
1. Janina Borucińska z Cedyni
2. Maria Durnakowska z Bielinka

3. Teresa Juszczyk ze Starego Kostrzynka
Kategoria „Posesja”
1. Alina Zielińska z Czachowa
2. Grażyna i Zbigniew Bogdanowiczowie z Cedyni

3. Bogumiła Henkelman z Lubiechowa Dolnego
Kategoria „Balkon”
1. Jadwiga Wisłocka z Cedyni
2. Paulina Dawidowicz z Cedyni
Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy dla zwycięzców i uczestników konkursu zostaną wręczone podczas Dożynek Gminnych 10 września 2017 r. w Golicach.