Władze miasta Cedynia zapraszają mieszkańców o włączenie się w konsultacje społeczne dotyczące tego, jak miasto powinno się rozwijać i na jakie aspekty powinno stawiać cele na lata na lata 2021-2027. 

Uwagi i opinie do projektu Strategii Rozwoju Gminy Cedynia można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie BIP oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni

pod linkiem 

http://bip.cedynia.pl/cedynia,a,24915,strategia-rozwoju-gminy-cedynia-na-lata-2021-2027.html