Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza na Jarmark Cysterski, który odbędzie się w sobotę 17 września 2016 r. w Hotelu Klasztor w Cedyni przy ul. Marii Konopnickiej 10.

Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa "Pamięć miejsc i ludzi"  to okazja do poznania historii i kultury zakonu cystersów. Zapraszamy na Jarmark Cysterski oraz sesję popularnonaukową dotyczącą 750-lecia założenia opactwa Cysterek w Cedyni. Naszym zamierzeniem jest dyskusja nad problematyką upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z tradycją zakonu cystersów. Jarmark będzie prezentować wytwórców wyrobów lokalnych: produkty spożywcze, rękodzieło, sztuka sakralna i ludowa.

Program:

12:00 – Uroczyste rozpoczęcie Europejskich Dni Dziedzictwa w Cedyni, przedstawienie idei EDD i Dnia otwartych zabytków oraz uczestników i stoisk Jarmarku Cysterskiego,
12:10 – „Z dziejów cedyńskiego Klasztoru” – dr Paweł Migdalski - prelekcja historyczna nt dawnego opactwa Cysterek w Cedyni [dawny refektarz klasztorny],
13:00 – „Podróż do źródeł…” – Karol Freitag – prelekcja historyczna nt występowania wód podziemnych na Pomorzu Zachodnim,
13:30 – zwiedzanie Klasztoru z właścicielem – degustacja wody ze źródła klasztornego.


Tegoroczne hasło "Pamięć miejsc i ludzi" przywołuje na myśl wspomnienia zachowane w ludzkich umysłach i sercach, a także te symboliczne, tkwiące w przestrzeni naszego regionu, na Pomorzu Zachodnim, w miejscach istniejących lub bezpowrotnie przepadłych, tych nieobecnych z powodu trudnej historii tego terenu. Kanwą wydarzeń ZDD 2016 będą nade wszystko ludzkie losy, a także - czasem niełatwe - koleje dóbr dziedziczonych: zabytków, zapomnianych cmentarzy, pomników, miejsc rodzinnych i przechowywanych w nich tradycji lokalnych. Dzięki pamięci trwają i trwać będą: kultura, tradycja, poczucie tożsamości...