Co roku na terenie Gminy Moryń jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych organizują Capstrzyk, który ma na celu upamiętnienie zmarłych strażaków którzy odeszli na wieczną służbę , w ten właśnie sposób druhny i druhowie oddają hołd swoim kolegom. Strażacy urządzają przemarsz pocztów sztandarowych oraz paradę wozów strażackich a na sam koniec po dotarciu na cmentarze składają kwiaty pod obeliskiem.