Kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko - Kamieńskiej potwierdza informację o odwołaniu ze stanowiska byłego już kapelana szczecińskich leśników ks. Wojciecha Musiałka.


Od 1 grudnia 2017 ksiądz Wojciech Musiałek przestał pełnić funkcję kapelana szczecińskich leśników. Jak wyjaśnia w rozmowie z naszym redaktorem kanclerz Kurii Metropolitalnej Szczecińsko - Kamieńskiej ks. Sławomir Zyga:
- Diecezjalnym kapelanem od 1 grudnia 2017 roku jest ks. Mieczysław Wdowiak. Taką decyzję personalną podjął ks. abp Andrzej Dzięga.

Co było przyczyną odwołania ze stanowiska ks. Wojciech Musiałka kanclerz nie wyjaśnia.

Jak udało nam się dowiedzieć, arcybiskup Dzięga podjął także decyzję o wprowadzeniu kadencyjności w sprawowaniu przez księży funkcji duszpasterzy środowisk zawodowych na okres 3 lat.

Ksiądz Mieczysław Wdowiak był pierwszym proboszczem parafii pw. N.M.P. Matki Kościoła na Osiedlu Lotnisko w Chojnie. Swoją posługę kapłańską pełni od 29 lat. Obecny kapelan szczecińskich leśników jest proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Trzebieży.

Czytaj także:
Kapelan leśników odwołany za kazanie?
Kazanie nagrodzone brawami. Tłumy pożegnały chojeńskiego nadleśniczego