Przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną wybudowane w miejscowościach: Mętno, Krzymów, Nawodna, Kamienny Jaz, Rurka, Grabowo, Krajnik Górny, Lisie Pole, Narost, Barnkowo, Białęgi, Brwice, Grzybno, Strzelczyn i Lisie Pole. Przepompownia ścieków natomiast powstanie w Łaziszczach, a w Mętnie wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna.


W wyniku przeprowadzonego w ostatnim kwartale ubiegłego roku naboru wniosków na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dotacje przyznano 39 inwestycjom. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła prawie 46 mln zł.

Dwaj beneficjenci, którzy podpisali umowy 18 października br. (Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie oraz Gmina Chojna) znajdowali się na liście rezerwowej. W związku z uwolnieniem oszczędności mieszczących się w dostępnej alokacji dla zeszłorocznego naboru dostali dotacje o łącznej kwocie blisko 2,7 mln zł. Całkowita wartość ich działań wynosi ok. 5,1 mln zł.