Z początkiem listopada nastąpi zmiana na stanowisku kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Cedyni. Pełniącym obowiązki kierownika zostanie radny powiatowy Arkadiusz Łysik, a dotychczasowy kierownik Krzysztof Niedźwiecki jego zastępcą. Skąd taka zmiana? Nikt nie wie.

Szukając informacji o radnym Arkadiuszu Łysiaku znajdziemy wiadomości z września tego roku, kiedy odbyło się głosowanie na Radzie Powiatu Gryfińskiego nad wnioskiem Marzeny Grzywińskiej, wójt gminy Stare Czarnowo. Radny Łysiak popadł w konflikt z panią wójt, która chciała pozbawić go stanowiska sekretarza w urzędzie gminy. Radni zagłosowali przeciw, więc sekretarz został na swoim stanowisku. Wydaje się jednak, że niedługo radny zmieni pracodawcę.

- Mogę potwierdzić, że od pierwszego listopada pełniącym obowiązki dyrektora ZGKiM zostanie pan Arkadiusz Łasik. O zmianie na tym stanowisku postanowiła pani burmistrz – mówi Elwira Szyszko z ZGKiM w Cedyni.

Zadaliśmy kilka pytań dotyczących zmian na kierowniczym stanowisku pani burmistrz, ale niestety nie otrzymaliśmy jak dotąd żadnej odpowiedzi. Przede wszystkim chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego nie został ogłoszony konkurs na to stanowisko i jakie doświadczenie w sprawach gospodarki komunalnej ma nowy kierownik. Udało nam się jednak skontaktować z samym zainteresowanym, który nie widzi nic dziwnego w takich działaniach gminy.

- Na pewno nie będę łączył obu tak ważnych funkcji, ponieważ to byłoby niepoważne. W gminie Stare Czarnowo nie ma osobnej komórki zajmującej się sprawami komunalnymi, ale przez sześć lat pracy w tym miejscu zebrałem potrzebne doświadczenie do sprawowania funkcji kierownika ZGKiM. Zajmowałem się sprawami komunalnymi, ale z pewnością będzie to dla mnie nowe doświadczenie. Moje zatrudnienie w nowym miejscu odbędzie się na zasadzie przeniesienia o czym mówi artykuł 22 Ustawy o Pracownikach Samorządowych – tłumaczy Arkadiusz Łasik.

O to interesujący nas artykuł:
Art. 22.
1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym
kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego
zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej
lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu
jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają
za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.


Oprócz doświadczenia zdobytego w czasie pracy w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, radny Łasik w czasie studiów zrobił specjalizacje z organizacji i zarządzania usługami technicznymi. Wydaje się, że na takiej zamianie najbardziej skorzysta wójt Marzena Grzywińska, która nie będzie musiała już współpracować z radnym. Jak to wpłynie na funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cedyni? Czas pokaże.