Przebudowywana jest ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace trwają od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Wszystko po to, by kierowcom i pieszym było łatwiej. Zakończenie remontu planowane jest na 30 czerwca 2020 roku.

 

Roboty wystartowały na początku tego roku. W styczniu i w lutym przebudowano 270 metrów istniejącej sieci wodociągowej oraz rozbudowano sieć sanitarną o odcinek kanalizacji grawitacyjnej o długości ponad 60 m wraz z odgałęzieniami o długości blisko 20 m. Obecnie wykonawca przystąpił do przebudowy infrastruktury drogowej. Gotowy jest już podkład pod drogę na odcinku około 150 m.

- Nie ma co ukrywać, ale ulica była w kiepskim stanie, z wieloma ubytkami. Nie była także należycie wyprofilowana, a w wielu miejscach brakowało poboczy czy zjazdów do posesji - przyznaje wójt Marzena Grzywińska. - Postanowiliśmy to zmienić, stąd decyzja o modernizacji - dodaje.

Prac przy remoncie ulicy Polnej jest jednak więcej. Zaplanowano m.in. położenie nowej nawierzchni jezdni, budowę poboczy, chodników i zjazdów, umocnienie skarpy, a także wymianę instalacji wodnej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Modernizacja to w sumie ponad ćwierć kilometra nowej, drogowej infrastruktury. Na 190 metrach - rozpoczynając od ul. Szczecińskiej - jezdnia będzie mieć szerokość 5 metrów i 2 metrowy chodnik po prawej stronie. Drugi, ponad 60-metrowy odcinek, stanowić będzie jednopasmowa jezdnia o szerokości 3,5 m z jednostronnym poboczem.

- Prace remontowe wiążą się z pewnymi utrudnieniami, gdyż są i będą prowadzone przy częściowo wyłączonym ruchu samochodowym lub zwężeniu odcinków przebudowywanej ulicy. To jednak zapewni komfort i bezpieczne poruszanie się kierowcom oraz pieszym - przekonuje kierownik Referatu Inwestycji Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Czarnowo Marcin Stankiewicz.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 950 tys. zł. Sporą część wydatków - bo ponad 335 tys. zł - pokryje dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki przekazane zostaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.