W sporze o przyszłość Szkoły podstawowej w Piasku głos zabierają coraz to nowe osoby i instytucje, stojąc na stanowisku, że likwidacja szkoły będzie ze szkodą dla lokalnej społeczności.

Jednocześnie Burmistrz Zarzycki wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady gdzie ma być głosowana tylko jedna uchwała. Ta, która zadecyduje o przyszłości szkoły. [projekt uchwały]. Sesja odbędzie się w najbliższy czwartek 22 października o godzinie 16:00.

Stanowisko zajął wykonawca rozbudowy. W liście do mieszkańców wsi Piasek twierdzi, że jest gotów dokończyć budowę a Burmistrz mu na to nie pozwala. Całość materiałów do zakończenia budowy została zakupiona prawie dwa lata temu. Obecnie niszczeje.