W przededniu 75. rocznicy wkopania I Słupa Granicznego w Czelinie Burmistrz Andrzej Salwa odwiedził ostatniego żyjącego w gminie Mieszkowice kombatanta, Adama Niedźwieckiego, brał on czynny udział w wkopaniu słupów granicznych na Odrze, budowaniu przepraw mostowych oraz operacji berlińskiej. Panu Adamowi życzymy zdrowia.