18 maja br. swoje 100. urodziny obchodził mieszkaniec Dębna – Pan Michał Markiewicz. Z tej okazji Jubilata odwiedzili burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dębna Władysław Sokalski oraz prezes Zarządu Koła Związku Kombatantów  Maria Mazur i opiekun koła Adama Kaczmarczyk.

Dostojnemu Jubilatowi życzymy jeszcze wielu lat zdrowia, radości z obecności najbliższych, spokoju i pokoju serca.

Pan Michał urodził się 18.05.1920 roku w Łosiaczu, woj. Tarnopol, pow. Borszczów, obecnie Ukraina. Uczestnik działań bojowych, porucznik Michał Markiewicz brał udział w walkach z Niemcami w Wojsku Polskim od 12 czerwca 1944 roku do 9 maja 1945 roku, żołnierz II Armii Wojska Polskiego 3. Pułku Szkolnego. Od 23 września 1944 roku do 3 października 1945 roku żołnierz 25. Pułku Artylerii Samochodowej Ciężkiej.

Od lewej:. W. Sokalski,G. Kulbicki, M. Mazur, A. Kaczmarczyk. Na dole M. Markiewicz

Życzenia Jubilatowi złożyli burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki, Rada Miejska Dębna oraz premier Mateusz Morawiecki.

W czerwcowym wydaniu Merkuriusza Dębnowskiego zamieszczony zostanie artykuł z biogramem Pana Michała.