24 maja br. w Szczecinie, burmistrz Andrzej Salwa podpisał umowy z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiegona realizację dwóch projektów:

„Aktywizacja mieszkańców poprzez organizację biegu pn.: XVII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka” oraz „Organizacja Święta Plonów - podziękowanie za tegoroczne plony przez lokalną społeczność” dofinansowanych łącznie w kwocie 23.003,10 zł w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Lista rankingowa dostępna na stronie: WYDZIAŁU PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH