Kolejny obiekt w mieście zyska nową elewację. Rozpoczęły się bowiem prace związane z termomodernizacją budynku Komisariatu Policji w Dębnie. Zadanie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie.


Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Policji na terenie Województwa Zachodniopomorskiego”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Oprócz komisariatu w Dębnie inwestycja obejmuje również budynki w Lipianach, Barlinku, Wolinie i Szczecinie – Pogodno.