Budowa ścieżki rowerowej łączącej Stare Czarnowo ze Szczecinem jest na ostatniej prostej. Do wykonania pozostały jeszcze prace wykończeniowe oraz montaż oznakowań pionowych i poziomych. To największa gminna inwestycja w zakresie aktywnej turystyki. Efekty powinniśmy poznać pod koniec sierpnia 2019 roku.
 Mieszkańcy codziennie mogą obserwować postępujące prace. Plac budowy szybko zmienia się w długo wyczekiwaną ścieżkę. Wykonawca inwestycji zrealizował już prace ziemne na odcinku należącym do gminy Stare Czarnowo. Na jednej części położono warstwę z mieszanki mineralno-bitumicznej. Na drugiej zaś jest asfalt.
- Na odcinku od Starego Czarnowa rozpoczęto roboty wykończeniowe związane z porządkowaniem przyległego terenu, wykonywaniem poboczy oraz obsiewaniem trawą. W najbliższym czasie rozpoczną się także prace związane z wykonywaniem zjazdów o nawierzchni z kostki kamiennej i przejść poprzecznych przez przedmiotową drogę - mówi zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk. - Kolejny etap prac to montaż oznakowania pionowego i poziomego, elementów bezpieczeństwa ruchu, małej architektury oraz dodatkowe nasadzenia zieleni - dodaje Marcin Krawczyk.
Inwestycja prowadzona jest wspólnie z Gminą Miasto Szczecin, które partycypuje w kosztach przedsięwzięcia. W tym przypadku dotyczy to drogi dla cyklistów o długości 250 metrów, która ma powstać w stolicy Pomorza Zachodniego, w ciągu ulicy Pyrzyckiej, a dokładnie od ulicy Topolowej do pętli autobusowej „Śmierdnica”. Tam też ulokowany zostanie parking typu Bike & Ride z wiatą i miejscami postojowymi. Dalej trasa przebiegnie już przez gminę Stare Czarnowo, po śladzie nieczynnej linii kolejowej. Połączy Szczecin z Kołbaczem i zakończy się w Starym Czarnowie, przy skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Szkolnej.
Projekt dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Koszt inwestycji wyniesie prawie 5,5 mln zł. Otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego unijne dofinansowanie to ponad 4,6 mln z