Wyniki dzisiejszej (10 listopada 2019r.)  akcji ODDAJ KREW OCAL ŻYCIE. Serdecznie dziękujemy ludziom którzy oddali krew i tym którzy chcieli oddać a niestety nie mogli. 12 litrów krwi zebrano podczas akcji krwiodawstwa zorganizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Cedyni, była to kolejna akcja zorganizowana przez druhów z Cedyni.