Brandenburgia przedłuża o cztery tygodnie nakaz kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających z obszarów ryzyka
Mały ruch graniczny, np. w przypadku zakupów w Polsce, nadal prowadzi zasadniczo do obowiązku kwarantanny.

Zarządzenie w sprawie kwarantanny SARS CoV-2 zostanie przedłużone o cztery tygodnie do końca dnia 2 kwietnia 2021 r. bez żadnych istotnych zmian. Decyzję w tej sprawie podjął wczoraj rząd Brandenburgii. Oznacza to, że przepisy dotyczące kwarantanny dla wszystkich osób wjeżdżających na teren Brandenburgii z zagranicznych obszarów zagrożonych obowiązują zasadniczo nadal.

Istnieją wyjątki pod pewnymi warunkami, w tym dla osób dojeżdżających do pracy na granicy, uczniów, stażystów lub osób przejeżdżających tranzytem, jak również dla osób odwiedzających bliskich członków rodziny. Mały ruch graniczny, np. w przypadku zakupów w Polsce, nadal prowadzi zasadniczo do obowiązku kwarantanny.

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny ma na celu zagwarantowanie, że osoby przybywające z obszarów ryzyka nie będą stwarzać dodatkowych impulsów dla występowania infekcji w Brandenburgii oraz że nowe źródła infekcji nie będą tworzone przez osoby wjeżdżające i powracające. W związku z tym w przypadku dużej części osób przybywających z obszarów ryzyka, obszarów występowania wariantów wirusa i obszarów o wysokiej zachorowalności nadal konieczna jest dziesięciodniowa izolacja w drodze kwarantanny krajowej. Podstawą prawną jest ustawa o ochronie przed zakażeniami.

Oprócz krajowych przepisów dotyczących kwarantanny, osoby wjeżdżające do kraju i powracające z niego muszą również przestrzegać przepisów federalnych dotyczących wjazdu na teren kraju w związku z koronawirusem. Zgodnie z tym rozporządzeniem na przykład podróżni w wieku od sześciu lat, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu dni przebywali na obszarze o wysokiej zachorowalności lub na obszarze występowania wirusa, muszą przy wjeździe do Niemiec mieć przy sobie dowód negatywnego wyniku testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i przedstawić go na żądanie właściwym organom oraz, w razie potrzeby, przedsiębiorstwu transportowemu przed rozpoczęciem podróży. Podróżni, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu dni przebywali w innym obszarze zagrożenia, muszą dysponować wyżej wymienionym dowodem badania nie później niż 48 godzin po wjeździe i przedstawić go na żądanie właściwym organom.