Każdy, kto przyjeżdża z Niemiec do Polski tylko na zakupy zachowując zasady higieny, nie musi przechodzić kwarantanny.

Chociaż od soboty Polska jest uważana za obszar ryzyka ze względu na wysoki wskaźnik infekcji koronowych, rząd landu Brandenburgii zdecydował w piątek po południu, że wyjazdy do Polski są nadal możliwe do 24 godzin bez konieczności poddawania się kwarantannie po tym terminie.

Zmiany w przepisach dotyczących kwarantanny wchodzą w życie od 24 października o godz. 00:00 i obowiązują do 8 listopada włącznie.

W przyjętej dziś przez Radę Ministrów Brandenburgii zmianie rozporządzenia w sprawie kwarantanny wprowadzono dostosowania uwzględniające życie w regionie transgranicznym. Na przykład tak zwany "lokalny ruch graniczny" jest obecnie możliwy dla pobytów do 24 godzin. Wyjaśniono również, że osoby, które przekraczają granicę w celu podjęcia studiów lub skorzystania z możliwości kształcenia, nie podlegają obowiązkowi pozostawania w kwarantannie. Wizyty krewnych pierwszego stopnia, małżonków lub partnerów życiowych, jak również na podstawie wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem będą w przyszłości dozwolone przez okres do 72 godzin bez obowiązku kwarantanny.

Wprowadzona obecnie zmiana odnosi się do aktualnych wydarzeń w polsko-niemieckim regionie przygranicznym i kontynuuje wdrażanie modelu rozporządzenia w sprawie kwarantanny, uzgodnionego już przez rząd federalny i kraje związkowe.

W całej Europie liczba osób nowo zarażonych koronaawirusem osiągnęła nowy poziom. Dlatego też, z jednej strony, należy podjąć niezbędne środki ochronne w celu osiągnięcia ograniczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Z drugiej strony, należy utrzymać współzależności w regionach przygranicznych oraz wymianę niezbędną do codziennego życia ludzi. Służy temu rozporządzenie w sprawie kwarantanny, które obowiązuje w Brandenburgii od 12 czerwca. 

Osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii z zagranicy drogą lądową, morską lub powietrzną i które przebywały w strefie zagrożenia wyznaczonej przez Instytut Roberta Kocha w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed wjazdem, są nadal zobowiązane do udania się bezpośrednio do własnego domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania bezpośrednio po wjeździe i pozostania tam na stałe w izolacji przez okres 14 dni po wjeździe.

Dotyczy to również osób, które po raz pierwszy wjechały do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. Osobom tym zabrania się również przyjmowania wizyt od osób, które nie należą do ich gospodarstwa domowego w tym okresie. Ponadto zainteresowane osoby są zobowiązane do natychmiastowego skontaktowania się z lokalnym organem ds. zdrowia.

Wyjątki od tych przepisów dotyczą osób, które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia tylko w celach tranzytowych. Osoby te muszą opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgia bezpośrednio. Wyjątki dotyczą również osób, które ze względów zawodowych przewożą inne osoby, towary, pocztę lub towary przez granice drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną, a także pracowników w obszarze stosunków dyplomatycznych i konsularnych, przedstawicielstw ludzkich, rządów i administracji federalnych, stanowych i lokalnych lub organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.

Ponadto, osoby dojeżdżające do pracy, które są absolutnie niezbędne i nie mogą być odkładane na maksymalnie pięć dni lub które codziennie wyjeżdżają do kraju związkowego Brandenburgia lub na maksymalnie pięć dni w celach zawodowych, aby uczęszczać na kursy edukacyjne, szkoleniowe i dokształcające, są wyłączone z przepisów. Nowością są wyłączenia w ramach małego ruchu granicznego dla pobytów do 24 godzin oraz dla wizyt u bliskich krewnych i partnerów, które mogą trwać do 72 godzin bez obowiązku kwarantanny.