W związku z przełączeniem nowej instalacji w zakresie prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie prac modernizacyjnych stacji uzdatniania wody w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej w Dębnie wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody” w nocy z 9 na 10 czerwca 2020 r. zostanie wstrzymana dostawa wody w godz. 23.00 – 5:00 na terenie miejscowości: Dębno, Oborzany, Grzymiradz i Dargomyśl.

Aby Państwo nie odczuwali uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi wyłączenie dostaw wody odbywa się w godzinach nocnych.