Trzy główne ulice w Kołbaczu czeka gruntowna przebudowa. Umowa z wykonawcą inwestycji na ulicach: Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów została już podpisana. Efekty transportowych zmian poznamy w czerwcu 2018 roku.


Kołbacz to największa miejscowość w gminie. Na modernizacje obejmującą ulice: Bogusława, Cystersów i Szarych Mnichów, mieszkańcy czekali od dawna.

- Zadanie jednoczesnej przebudowy trzech ulic w Kołbaczu to inwestycja niezwykle trudna. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie wymagała wielu uzgodnień technicznych, budowlanych i finansowych. Dzięki wielkiemu wysiłkowi i pełnemu zaangażowaniu radnych i pracowników Urzędu Gminy przedsięwzięcie już za kilka miesięcy zostanie pomyślnie zakończone - zaznacza wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Wykonawcą robót będzie konsorcjum Maxbud. Władze gminy podpisały umowę z końcem lutego br. W praktyce oznacza to start prac, a co ważniejsze ich zakończenie już w czerwcu 2018 roku.

- Rada Gminy od początku popierała modernizację infrastruktury drogowej w Kołbaczu. Podobnie jak władzom gminy i nam zależało na realizacji inwestycji, gdyż jeszcze przed 2015 roku słyszeliśmy głosy, że to po prostu niemożliwe. Chodziło bowiem o skomplikowaną sytuację gruntów i ogromny zakres prac. Teraz wiemy, że się uda - podkreśla przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo Alina Przybysz.

Prace budowlane przewidują wiele działań na każdej z ulic. Będzie to np.: wymiana nawierzchni, poszerzenie osi jezdni i zwiększenie ich przepustowości, częściowe przedłużenie dróg, budowa chodników, miejsc parkingowych, mijanek, progów spowalniających, zjazdów do posesji i zatoki postojowej dla autobusów dowożących dzieci do szkoły, a także nasadzenie zieleni na poboczach czy skarpach.

- Stopniowo i konsekwentnie samorząd gminy realizuje inwestycje ważne dla lokalnej społeczności. Kompleksowa przebudowa trzech głównych ulic w Kołbaczu to wygoda dla mieszkańców, ale i zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców - przekonuje radny gminy z Kołbacza Zenon Róg.

Transportowa inwestycja należy nie tylko do największych gminnych przedsięwzięć ostatnich czterech lat, ale również najbardziej skomplikowanych. Infrastruktura częściowo należała bowiem do różnych podmiotów np.: Spółdzielni Mieszkaniowej „Płonia”. Została przejęta w wyniku ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, czyli tzw. ZRID-em.

- Mieszkańcy Kołbacza muszą od kwietnia przygotować się na utrudnienia w ruchu. Ale warto poczekać na zakończenie inwestycji, ponieważ od końca czerwca pojedziemy wygodnie przez centrum Kołbacza. Łatwiej też będzie znaleźć miejsce do parkowania, bo powstanie blisko 70 takich miejsc - zauważa radny gminy z Kołbacza Artur Florczak.

Wszystkie trzy przewidziane do modernizacji ulice łączą się ze sobą w literę „U”. Leżą w ważnych miejscach Kołbacza. Przy Bogusława mieści się odnowiony w ubiegłym roku skwer, przy Cystersów Zespół Szkół, przystanek autobusowy, sklepy oraz obiekty sportowe, a przy Szarych Mnichów świetlica, sklepy i przedszkole.

Koszt inwestycji wyniesie prawie 1,5 mln zł. Ponad 700 tys. zł pokryje dofinansowanie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które przekazane zostanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.