Około 150 osób spacerowało dzisiaj przez przejście dla pieszych przed mostem granicznym w Osinowie Dolnym. Po niemieckiej stronie mostu pozdrawiali spacerujących mieszkańcy Hohenwutzen oraz kilkoro Polaków pracujących w Niemczech a nie mogących przekroczyć granicy.

Chcieli zwrócić uwagę na podwójnie trudną sytuację pogranicza, gdzie zamknięta granica to nie tylko brak dojazdu do pracy ale całkowita utrata środków do życia. Odmrażanie gospodarki bez natychmiastowego otwarcia granic będzie oznaczać dla przygranicznej ludności brak możliwości funkcjonowania. Bez gości z Niemiec nie mają klientów. 
Sam Osinów Dolny generuje około 150 mln zł obrotu miesięcznie, z czego około 30 mln zł miesięcznie to wpływy z tytułu VAT które poprzez zamkniętą granicę pozostają u naszych zachodnich sąsiadów.