Będzie nowoczesna oczyszczalna ścieków, do tego powstanie dodatkowa sieć kanalizacji. Całość inwestycji pochłonie blisko 20 milionów złotych, z czego aż 85% to pieniądze, jakie przekazane zostaną w ramach inwestycji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rusza modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Myśliborzu. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. podpisało umowę z o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz”. Inwestycja będzie kosztowała prawie 20 milionów złotych, z czego blisko 17 milionów to dotacja NFOŚiGW.

W ramach projektu przebudowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Myśliborzu, powstanie też całkowicie nowy kolektor kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz. Cała instalacja wzbogaci się o 6,5 kilometra nowej sieci kanalizacyjnej i nową stację uzdatniania wody. Dzięki tej inwestycji gmina osiągnie bardzo wysoki próg ilości mieszkańców z dostępem do kanalizacji.

Termin zakończenia prac wyznaczony jest na lipiec 2019 roku.

Rafał Remont