Centrum Kultury w Chojnie przystąpiło do piątej edycji projektu" Limuzynką  do Filharmonii", realizowanego przy  wsparciu ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zasady projektu jest zaproszenie przez Filharmonię  wybranych grupy dzieci z terenów o utrudnionym dostępie do kultury, zapewnienie przejazdu, opieki animatora podczas pobytu w Filharmonii i udziału w koncercie, dostosowanym do wieku uczestników. 
Projekt  kierowany do podopiecznych świetlic środowiskowych, które działają w strukturze Centrum Kultury. Dzieci wraz z rodzicami / opiekunami,będą mogli uczestniczyć w koncercie rodzinnym "Atlas symfoniczny" w dniu 3 listopada. Pełne informacje o koncercie są dostępne tutaj:
Ilość miejsc ograniczona ( kolejność wg zgłoszenia)
914022001