Skończyłeś naukę i nie pracujesz? Nie wiesz co ze sobą dalej zrobić? Łap bilet i skorzystaj z zagranicznych praktyk zawodowych.


Projekt „Bez granic 2.0 skierowany jest do młodych osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących województwo zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie lub podkarpackie, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. 

Organizatorzy zapewniają:
  • bezpłatne warsztaty i kursy językowe oraz zawodowe,
  • zagraniczne praktyki w Irlandii,
  • zakwaterowanie, wyżywienie i pokrycie kosztów dojazdu w okresie realizacji zagranicznej praktyki,
  • wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów posiadających doświadczenie praktyczne,
  • serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe.
W ramach projektu w okresie 01.03.2018 r. do 31.12.2019 r. wsparciem zostanie objętych 54 osób. 

Dzięki jego realizacji minimum 90% jego uczestników nabędzie kompetencje kluczowe lub kompetencje zawodowe. Jednocześnie minimum 21 osób do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podejmie pracę/praktykę lub naukę.

Więcej informacji na stronie www.bezgranic.zgd.com.pl