Burmistrz Morynia informuje o możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań na obecność przeciwciał koronawirusa w ramach „Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Badanie ma na celu identyfikację osób po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnym za chorobę COVID-19.

Badanie na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2 (pobranie krwi) jest nieodpłatne, a warunkiem do jego przystąpienia jest wpisanie się na listę i wypełnienie ankiety załączonej do niniejszej wiadomości. (Rubrykę z pomiarem temperatury ciała ankietowanego należy zostawić nie wypełnioną. Temperatura zostanie zmierzona i wpisana przed badaniem).

Wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w badaniu proszę o jak najszybsze podjęcie decyzji i wpisanie się na listę chętnych podając swoje Imię, Nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Po zadeklarowaniu się do wzięcia udziału w badaniu obecność jest obowiązkowa. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać na stronie: https://spwsz.szczecin.pl/koronawirus/badania-przesiewowe/

Badanie odbędzie się w dniu 19 grudnia 2020 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Trzcińsku - Zdroju, przy ul. Cmentarnej 12. Rozpoczęcie o godz. 8.00.
Udział w badaniu mogą wziąć: Kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia), Mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu.
 
WAŻNE !!! OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ NA BADANIE NIE MOŻE MIEĆ OBJAWÓW TAKICH JAK: KASZEL, GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ CZY BRAK WĘCHU I SMAKU
REJESTRACJA TELEFONICZNA – tel. 91 4148 001