W dniu 11 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się VI finał pilotażowego partnerskiego programu profilaktycznego „Bezpieczny Przedszkolak”. W podsumowaniu uczestniczyły dzieci, opiekunowie oraz przedstawiciele placówek oświatowych. W trakcie uroczystości została przedstawiona również wystawa prac plastycznych wszystkich nagrodzonych laureatów.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 wyszła z inicjatywą kontynuacji pilotażowego, partnerskiego programu profilaktycznego "Bezpieczny Przedszkolak" kierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. W programie wzięło udział 19 placówek przedszkolnych z terenu Gryfina, Myśliborza, Choszczna i Łobza. Głównym celem realizacji VI edycji programu było nabywanie przez dzieci umiejętności prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach na terenie przedszkola oraz poza nim. Zaszczepienie wśród najmłodszych elementarnych zasad bezpieczeństwa, poznanie przez nich przydatnych numerów alarmowych, ćwiczenie umiejętności korzystania z nich oraz nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w różnych problemowych sytuacjach życia przyczyni się w przyszłości do stosowania właściwych postaw i uniknięcia zagrożeń. Przedszkola, które przystąpiły do Programu "Bezpieczny Przedszkolak" prowadziły w ciągu roku szkolnego cykl zajęć wg stworzonego przez siebie pomysłu i konspektu. Zajęcia wspierane były prelekcjami o bezpieczeństwie, przeprowadzonymi przez funkcjonariuszy Policji podczas których były rozdawane materiały profilaktyczne w postaci zawieszek odblaskowych. Zastosowane ćwiczenia stworzyły dzieciom możliwość nabywania prawidłowych nawyków i umiejętności radzenia sobie w obliczu zagrożenia. Natomiast zaaranżowane scenki umożliwiły maluchom poznanie przydatnych numerów alarmowych.

W ramach programu najmłodsi uczestnicy przygotowali prace plastyczne odzwierciedlające zdobytą wiedzę w obszarze bezpieczeństwa. Dowolność, a tym samym różnorodność form wykonania przedmiotowych prac pozwoliły na wyłonienie 10 laureatów konkursu.

 

Laureatami Certyfikatu honorowego tytułu „Bezpiecznego Przedszkola” są:

  1. Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie

  2. Przedszkole Publiczne nr 4 w Choszcznie

  3. Przedszkole Miejskie nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku

  4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Dobrej