Wraz z rozpoczęciem szkoły Policjanci przeprowadzili ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przemieszczającym się do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Chojnie odwiedzili w dniu 06.09.2019 r. uczniów i przedszkolaków z SP nr 1 i 2 w Chojnie. Łącznie przeszkolono 163 uczniów, w tym 83 z klasy ,,0” i 80 uczniów klas pierwszych. Zorganizowali zajęcia teoretyczno-praktyczne dla dzieci i młodzieży. Omówili zagadnienia związane z ruchem drogowym, w tym elementarne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w ruchu drogowym w obszarze zabudowanym i poza nim. Podczas spotkania szczególną uwagę funkcjonariusze zwrócili na zasady obowiązujące przy przewożeniu dzieci samochodem i jak należy zachować się jeżdżąc rowerem, na obowiązek noszenia przez pieszych po zmroku poza strefą zabudowaną elementów odblaskowych lub kamizelek, a także jak prawidłowo poruszać się po jezdni i przechodzić po przejściu dla pieszych.

Następnie przedszkolaki i uczniowie kl. I-szych razem z policjantami udali się na przejście dla pieszych, gdzie odbyły się praktyczne ćwiczenia na pasach. Policjanci pomagali przechodzić przez jezdnię i dbali, aby każde dziecko w prawidłowy sposób reagowało na drodze. Dzieci z dużym zaangażowanie brały udział w zajęciach i chętnie odpowiadały na pytania.
Organizowanie akcji Policji i wdrażanie programów profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji już od najmłodszych lat.