Urząd Marszałkowski przebuduje ulice Jagiełły i Dąbrowszczaków w Choszcznie. Inwestycja będzie kosztowała blisko 28 milionów złotych. Obecnie stan głównych dróg przejazdowych przez miasto jest fatalny, w dużej mierze na skutek wielu awarii sieci wodociągowej, której naprawa związana była ze zrywaniem istniejącej nawierzchni.


Od wielu lat mieszkańcy Choszczna czekali na przebudowę ulicy Jagiełły i Dąbrowszczaków. Wreszcie jest porozumienie pomiędzy gminą a Urzędem Marszałkowskim. Choszczeński magistrat zadeklarował wkład w postaci prawie 7 milionów złotych, kolejne środki w wysokości 21 milionów zainwestuje Urząd Marszałkowski.

Drogi wojewódzkie w Choszcznie mocno się zmienią. Nie chodzi tylko o nawierzchnię. W ramach przebudowy powstanie kilkadziesiąt nowych zjazdów z dróg, wyspy i azyle, pięć zatok autobusowych, chodniki i ścieżki rowerowe, rozebrane zostaną dwa budynki, wykonany zostanie system odwodnienia, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe i gazowe, cała infrastruktura elektryczna i telekomunikacyjna.

Inwestycja ma być zrealizowana do 2019 roku.