Do końca roku powstanie nowy plac zabaw w parku miejskim w Dębnie. Dodatkowo zamontowane zostaną drewniane altany służące wypoczynkowi i rekreacji. Gmina Dębno zawarła umowę na wykonanie inwestycji. Za kwotę około 288 tys. wykona ją firma STB sp z o.o. z Myśliborza – ta sama, która obecnie przeprowadza rewitalizację parku.

Inwestycję w parku podzielono na trzy etapy. W tym roku miały być realizowane dwa pierwsze. Gmina Dębno pozyskała dotację w wysokości 1,3 mln złotych na projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie". Aby otrzymać dofinansowanie z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 projekt musiał obejmować w znacznej części prace renowacyjne zieleni. Dlatego zakres wyposażenia parku został odłożony w czasie. Udało się jednak wygospodarować środki finansowe, aby dokończyć kompleksowo przedsięwzięcie. We wrześniu ogłoszono przetarg na trzeci etap, czyli dostawę i montaż altan i placu zabaw w parku miejskim w Dębnie. W dniu 8 października br. podpisano umowę z firmą STB sp z o.o. z Myśliborza na kwotę 287 943 zł. Dzięki temu do końca bieżącego roku dzieci będą miały nowy plac oraz powstaną nowe miejsca wypoczynku dla wszystkich mieszkańców.

Plac zabaw będzie podzielony na dwie części oddzielone drewnianą palisadą dla dzieci młodszych i starszych. Maluchy poniżej 2 lat będą miały do dyspozycji: las krasnali, wieżę zabawową, karuzelę, huśtawkę pojedynczą i czteroosobową. Dla „starszaków” będzie zjazd linowy, zestaw zabawowy, most ruchomy, grzybek obrotowy, huśtawką dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto cały plac zostanie ogrodzony.

Obok placu powstanie teren do rekreacji z miejscem na ognisko, wyposażony w altany, wiaty, ławostoły i skrzynię z piaskiem do gaszenia ognia. W drugim miejscu wypoczynku (od ulicy Jagiełły) zamontowana zostanie ośmioboczna altana ogniskowa oraz ławostoły.

Ponadto zamontowanych zostanie sześć stojaków rowerowych, tablice informacyjne oraz brama – witacz.

Ostatni etap całkowicie będzie finansowany z budżetu gminy.