Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze to ważny dla gminnego samorządu i służb mundurowych partner w realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców. Przedstawiciele Stowarzyszenia zawarli umowę z władzami na realizację zadania  „Bezpieczna Gmina Gryfino”, które będzie polegać na organizacji szkoleń dla zainteresowanych mieszkańców Gminy #Gryfino, członków Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych lub innych służb. Koszt zadania wynosi 11 000 zł, dotacja gminna to 9 900 zł.