W czwartek, 15 listopada 2018 r. w województwie zachodniopomorskim odbędzie się epizod ćwiczenia wojskowego RENEGADE-SAREX 18/II. W związku z tym możliwe jest, że uruchomiona zostanie procedura ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. W ten sposób przebiega trening systemu wczesnego ostrzegania, który towarzyszy ogólnopolskim ćwiczeniom wojskowym.

Oznacza to, że na terenie naszego województwa mogą zostać włączone syreny alarmowe - w związku z tym, że są to ćwiczenia, mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności.

Sygnał, który podczas ćwiczenia w ramach treningu może zostać uruchomiony, to trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu.

Zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt. Syreny alarmowe są częścią systemu wykrywania i alarmowania.