Od 26 marca kierowcy muszą się przygotować na objazdy spowodowane zamknięciem przejazdu kolejowych na drodze krajowej nr 31. Utrudnienia w ruchu spowodowane będą remontem fragmentu linii kolejowej 273.


Na dwa tygodnie zamknięty zostanie przejazd kolejowy w ciągu DK nr 31 w miejscowości Godków w gminie Chojna.

Utrudnienia będą obowiązywać od poniedziałku 26 marca do soboty 7 kwietnia br. W tych dniach przejazd kolejowy w Godkowie będzie zamknięty dla ruchu samochodowego.

Objazdy wyznaczono dwiema trasami:

Tzw. "Duży Objazd" (objazd tranzytowy) - dla wszystkich rodzajów pojazdów prowadzić będzie przez miejscowości: Chojna - Mętno - Cedynia - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Z uwagi na ograniczenia tonażowe dla drogi powiatowej nr 1397Z zlokalizowanej pomiędzy miejscowościami Mętno i Moryń, konieczne było wyznaczenie objazdu drogami wojewódzkim przez miejscowość Cedynia. Długość dużego objazdu wynosić będzie 43,5 km.

Tzw. "Mały objazd" - dla pojazdów poniżej 8 ton prowadzić będzie przez miejscowości: Chojna - Mętno - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Mały objazd prowadzony będzie drogą powiatową nr 1397Z łączącą bezpośrednio miejscowości Mętno z Moryniem z pominięciem miejscowości Cedynia, co znacznie skraca czas przejazdu. Długość małego objazdu wynosić będzie 24 km.