W baszcie więziennej w Kołbaczu wykonane zostaną dalsze prace modernizacyjne. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca listopada br. Jej koszt to ponad 45 tys. zł a wsparcie Marszałka Województwa wyniesie 25 tys. zł.


Gotycka baszta powstała w I połowie XIV w. To jedyny tego typu obiekt o funkcji obronnej i więziennej w województwie zachodniopomorskim. Zabytek jest również częścią całego założenia Klasztoru Cysterskiego Kołbacz, uznanego w 2014 roku jako Pomnik Historii Rozporządzeniem Prezydenta RP.

- Troska o zabytki to nasza wspólna sprawa. Po tym, jak dbamy o dziedzictwo kulturowe ocenią nas przyszłe pokolenia - zauważa wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Dzięki wcześniejszemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego udało się już wykonać projekt remontu baszty a z funduszy gminnych przeprowadzono przebudowę dachu zabytkowego obiektu.

Tegoroczny remont przewiduje odnowienie elewacji ścian od strony południowej i zachodniej oraz wymianę stolarki drzwiowej. Mury z cegły gotyckiej zostaną wypiaskowane i uzupełnione o brakujące fragmenty. Drzwi przejdą renowację poprzez oczyszczenie, olejowanie i naprawę okuć a otwory okienne zabezpieczone zostaną siatkami w ramach drewnianych.

Wykonawcą robót jest firma Usługi Budowlane Nowy Dom Bogusław Bogdanowicz z Żelisławca.