Baszta więzienna w Kołbaczu przeszła kolejny etap rewitalizacji. Prace konserwatorskie zakończyły się w październiku. Zabytek stopniowo odzyskuje dawny blask, dzięki działaniom Gminy Stare Czarnowo i wsparciu Marszałka Województwa, który w 2018 roku przekazał 40 tys. zł.

Inwestycja Urzędu Gminy Stare Czarnowo to jedna z kilkudziesięciu przedsięwzięć, jakie otrzymały wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego. Na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego z budżetu samorządu województwa przeznaczono ponad 1 mln zł. Dzięki tym funduszom jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków gminy odzyskuje swoje piękno.

- Prace renowacyjne przy zabytkach to często długie procesy. Znaczenie ma każdy szczegół, stąd ich restauracja odbywa się etapami. Dzięki otrzymanemu wsparciu mamy coraz piękniejszą basztę więzienną w Kołbaczu. Ponownie pomogła nam dotacja Urzędu Marszałkowskiego, za co serdecznie dziękujemy - powiedziała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

W tym roku przy zabytku w Kołbaczu wykonane zostały prace konserwatorskie obejmujące elewację północną i wschodnią części ścian zewnętrznych.

- Dzięki renowacji zniknęły ubytki cegły, jak również miejscowe pęknięcia i uszkodzenia. Ponadto mury z cegły gotyckiej zostały wypiaskowane i uzupełnione o brakujące fragmenty - powiedział radny Gminy Stare Czarnowo pochodzący z Kołbacza Artur Florczak.

Gotycka baszta powstała w I połowie XIV w. To jedyny tego typu obiekt o funkcji obronnej i więziennej w województwie zachodniopomorskim. Zabytek jest również częścią całego założenia Klasztoru Cysterskiego Kołbacz, uznanego w 2014 roku jako Pomnik Historii Rozporządzeniem przez Prezydenta RP.

Warto dodać, że za sprawą wcześniejszego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, udało się już wykonać projekt remontu baszty a z funduszy gminnych przeprowadzono w 2016 r. naprawę konstrukcji oraz pokrycia dachu. W roku ubiegłym dzięki dotacji marszałka wykonano prace konserwatorskie przy elewacji południowej i zachodniej oraz przeprowadzono renowację zachowanej stolarki drzwiowej.